Ãîáëåí Ðèîëèñ 1883 Ïîäàðúê ïàíäà Уголеми

Гоблен Риолис 1883 Подарък панда

1883

Нов продукт

Гоблен Риолис с размер 15 см. /15 см. Конци вълна/акрил - 7 цвята. Панама - AIDA Zweigart 14 каунта. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод и контурен бод.

22,60 лв