Ãîáëåí âúçãëàâíèöà/ïàíî Ðèîëèñ 1642 Æèâîïèñ Уголеми

Гоблен пано Риолис 1642 Живопис

1642

Нов продукт

Гоблен Риолис с размер 40 см. /40 см. Конци вълна/акрил - 26 цвята. Панама - AIDA Zweigart 14 каунта. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

74,60 лв