Ãîáëåí Ðèîëèñ 1751 Ïîñòîðàëíà ãðàäèíà Çèìà Уголеми

Гоблен Риолис 1751 Посторална градина Зима

1751

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Риолис с размер 20 см. / 30 см. Конци вълна/акрил - 19 цвята. Панама - AIDA Zweigart 14 каунта - лен. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

29,40 лв