Ãîáëåí Ðèîëèñ 1732 Ïðîçîðåö ñ ÿáúëêè Уголеми

Гоблен Риолис 1732 Прозорец с ябълки

1732

Нов продукт

Гоблен Риолис с размер 30 см. /40 см. Конци вълна/акрил - 24 цвята. Панама - AIDA Zweigart 10 каунта. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

42,00 лв