Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0154469 - "Ñðåä ñëúí÷îãëåäèòå" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0154469 - Слънчогледите

PN-0154469

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размер 33см. / 33см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, ct - 100% памук. 14кт. Кръстат бод. 

117,50 лв