Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0155763 - "Ìàÿ íà ãúáêà" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0155763 Мая

PN-0155763

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако кръстат бод с размери 19см. / 21см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, ct - 100% памук. 14кт.

52,20 лв