Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0158042 - "Ìàëêî áåáåøêî êðà÷å" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0158042 - Бебешко краче

PN-0158042

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако кръстат бод с размери 18м. / 17см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, ct - 100% памук. 18кт.

49,30 лв