Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0161586 "Ìàðèÿ" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0161586 Мария

PN-0161586

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 20м. / 25см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, ct - 100% памук.

56,20 лв