Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0161612 "Àáñòðàêòíî öâåòå" 1 Уголеми

Гоблен Фервако PN-0161612 цвете

PN-0161612

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 14м. / 25см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

41,70 лв