Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0163514 "Ìå÷î áåç áèáåðîí" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0163514 Мечо

PN-0163514

Нов продукт

Гоблен фервако с размери 26м. / 26см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

66,20 лв