Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0163566 "Áåáå è ìå÷î" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0163566 Бебе и мечо

PN-0163566

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 24м. / 23см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

52,10 лв