Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0163748 "Ïëþøåíî ìå÷å" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0163748 Мече

PN-0163748

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 25м. / 20см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

63,30 лв