Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0163786 "Ñëàäêè ñúíèùà" Уголеми

Гоблен Фервако PN-0163786 Сладко бебче

PN-0163786

Нов продукт

Гоблен на Фервако с размери 28м. / 22см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук. Кръстат бод. 

57,70 лв