Ãîáëåí PN-0166096 "Ïîä ÷åðâåíèÿò ÷àäúð" Уголеми

Гоблен PN-0166096 Червеният чадър

PN-0166096

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако кръстат бод с размери 20см. / 31см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

55,40 лв