Ãîáëåí PN-0166616 "Êîëåäíà ïîäãîòîâêà" Уголеми

Гоблен PN-0166616 Коледна подготовка

PN-0166616

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 33см. / 22см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

69,10 лв