Ãîáëåí PN-0166708 "Áëàãîðîäåí åëåí" Уголеми

Гоблен PN-0166708 Благороден елен

PN-0166708

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 20см. / 20см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

51,10 лв