Ãîáëåí PN-0167543 - Äèñíè - "Ñâåòêàâèöàòà ñúñ ñâèñòÿùèòå ãóìè" Уголеми

Гоблен PN-0167543 Светкавицата

PN-0167543

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 27см. / 24см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

73,70 лв