Ãîáëåí PN-0167674 - Äèñíè - "Ïðèêëþ÷åíèå â ãîðàòà" Уголеми

Гоблен PN-0167674 Приключение

PN-0167674

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако с размери 29см. / 26см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

74,10 лв