Ãîáëåí PN-0179745 Áðà÷íè õàëêè Уголеми

Гоблен PN-0179745 Брачни халки

PN-0179745

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Фервако 16 / 18 см. Конци 100% памук, панама бяла Aida, 14ct - 100% памук.

49,90 лв