Ôåðâàêî ãîáëåí PN-0011197 Âëþáåíî ìå÷å Уголеми

Фервако гоблен PN-0011197 Влюбено мече

PN-0011197

Нов продукт

Гоблен Фервако с размери 13 см / 11 см. Конци 100% памук DMC, панама 100% памук, бяла Aida, 16ct

36,90 лв