Ãîáëåí Ôåðâàêî PN-0012148 Áåáå è ìå÷å Уголеми

Гоблен Фервако PN-0012148 Бебе

PN-0012148

Нов продукт

Гоблен от серия кръстат бод на Фервако с размери 26 см. / 19 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 14 ct. панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

33,10 лв