Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0008197 Ñèíè ïòèöè â ãðàäèíà Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0008197 Птици в градина

PN-0008197

Нов продукт

Размер на гоблена 29см. / 39см. Конци DMC. Панама 14/27 ct. слонова кост, 100% памук. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

61,60 лв