Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0156937 Îðèåíòàëñêà êðàñàâèöà Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0156937 Ориенталска красавица

PN-0156937

Нов продукт

Размер на гоблена 28см. / 20 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

65,60 лв