Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0156942 Àêâàðåëíè öâåòÿ Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0156942 Акварелни цветя

ъ

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Ланарте. Размер на гоблена 44 см. / 33 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

129,80 лв