Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0156940 Êàòåðèöà Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0156940 Катерица

PN-0156940

Нов продукт

Размер на гоблена 31см. / 37 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

72,90 лв