Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0156946 Ïòè÷êà ñ öâåòÿ Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0156946 Птичка с цветя

PN-0156946

Нов продукт

Размер на гоблена 33см. / 27 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

99,80 лв