Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0157495 Áóêåò îò áåëàäîíè Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0157495 Букет от беладони

PN-0157495

Нов продукт

Размер на гоблена 25см. / 25 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

48,10 лв