Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0157497 Ìíîãîöâåòåí áóêåò Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0157497 Многоцветен букет

PN-0157497

Нов продукт

Размер на гоблена 25см. / 25 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

48,10 лв