Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0157498 Â ïîëúõà íà âÿòúðà Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0157498 В полъха на вятъра

PN-0157498

Нов продукт

Размер на гоблена 41см. / 20 см. Конци DMC. Панама 30 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

71,40 лв