Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0157518 Áóõàë Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0157518 Бухал

PN-0157518

Нов продукт

Размер на гоблена 19 см. / 26 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

55,40 лв