Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0158325 Êîôà ñ ãðàäèíñêè öâåòÿ Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0158325 Кофа с градински цветя

PN-0158325

Нов продукт

Размер на гоблена 30см. / 38 см. Конци DMC. Панама 27 ct. бяла. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема, игла и инструкции.

72,90 лв