Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0155693 Ïîëñêè áóêåò Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0155693 Полски букет

PN-0155693

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  31 см. / 47 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct. панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

72,90 лв