Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0149997 "Ìàãíîëèÿ" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0149997 Магнолия

PN-0149997

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  39 см. / 26.5 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct. ленена панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

129,80 лв