Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0155208 Ìîå ìèëî ïîíè Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0155208 Пони

PN-0155208

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  28 см. / 34 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 27 ct. панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

89,80 лв