Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0154332 "Ëþáîâíà ñðåùà" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0154332 Любовна среща

PN-0154332

Нов продукт

Гоблен от каталога на Ланарте с размер  33 см. / 45 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct. ленена панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

116,70 лв