Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0149998 "Àôðèêàíêà" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0149998 Африканка

PN-0149998

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  32 см. / 48 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 14 ct. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

102,10 лв