Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0144530 "Äàìàòà ñ êàìåëèèòå" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0144530 Дамата с камелиите

PN-0144530

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  37 см. / 48 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 27 ct (10.5 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

113,20 лв