Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0150001 "Òèøèíà" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0150001 Тишина

PN-0150001

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  30 см. / 40 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct (12 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

80,20 лв