Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0150005 "Ïåïåðóäåíî ìîìè÷å" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0150005 Пеперудено момиче

PN-0150005

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  39 см. / 51 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct (12 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

116,70 лв