Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0149999 "Àçèàòñêî ìîìè÷å" Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0149999 Азиатско момиче

PN-0149999

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  28 см. / 38 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 27 ct (10.5 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

99,80 лв