Ãîáëåí "Öâåòÿ â êîñèòå" - Ëàíàðòå PN-0144519 Уголеми

Гоблен PN-0144519 Цветя в косите

PN-0144519

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  31 см. / 18 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 18 ct. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

51,00 лв