Ãîáëåí "Ðîìàíòè÷íî" - Ëàíàðòå PN-0144531 Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0144531 Романтично

PN-0144531

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  49 см. / 40 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30 ct (12 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

154,90 лв