Ãîáëåí "Êîøíèöà ñ öâåòÿ" - Ëàíàðòå PN-0149995 Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0149995 Кошница с цветя

PN-0149995

Нов продукт

Гоблен на Ланарте с размер  36 см. / 23 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 30ct (12 бода/см). Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

89,80 лв