Ãîáëåí Ëàíàðòå PN-0170950 Áóêåò ñ ðîçè Уголеми

Гоблен Ланарте PN-0170950 Букет

PN-0170950

Нов продукт

Гоблен от колекцията на Ланарте с размер 27 см. / 28 см. Кръстат бод. Конци DMC. Панама 27 ct. ленена панама. Комплектът съдържа всички необходими материали, схема и инструкции. Кръстат бод.

61,90 лв