Ãîáëåí Îâåí 991 Íîâîãîäèøåí äàêåë Уголеми

Гоблен Овен 991 Новогодишен дакел

991

Нов продукт

Гоблен Овен с размер 16 / 19 см. Конци памучни - 23 цвята. Панама - 16 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

32,50 лв