Ãîáëåí Îâåí 974 Òàðàëåæ÷åòî Òèìîøà Уголеми

Гоблен Овен 974 Таралежче

974

Нов продукт

Гоблен Овен с размер 18 / 24 см. Конци памучни - 14 цвята. Панама - 14 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

30,80 лв