Ãîáëåí Îâåí 965 Ìàëúê ïîäàðúê. Àíè÷êà Уголеми

Гоблен Овен 965 Малък подарък

965

Нов продукт

Гоблен Овен с размер 20 / 23 см. Конци памучни - 8 цвята. Панама - 14 каунта Zweigart. Гобленът е 1:1 и се изпълнява в кръстат бод, но е възможно в него да е заложен и гобленов бод.

25,90 лв